ยินดีต้อนรับสู่ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากร


- สามารภเข้าใช้งาน ที่ https://mail.rmutto.ac.th/owa/ หากปรากฎหน้าจอต่อไปนี้ให้ดำเนินการดังรูป

- คลิกเลือกที่ Continue เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าต่างให้ทำการ Login เข้าใช้ระบบเมล์

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่มีอีเมล์ ท่านสามารถสมัคร โดย คลิกที่นี่


สำหรับท่านที่สมัครใช้งานเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
กรุณา ติดต่อ ได้ที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี งานระบบสารสนเทศ
(กรุณา อย่าสมัครซ้ำเพราะจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้)