รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ธิดารัตน์ ปรามวงศ์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

         e-mail ผู้แจ้ง : tidaraplamwongt2535@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0905687855

         วันที่แจ้ง : 11-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เว็บไซค์สาขาข้อมูลหาย

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เว็บไซค์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ข้อมูล หาย หมดเรยค่ะ แร้วก็เข้าระบบไม่ได้อยู่ค่ะ 
 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : สำลองข้อมูลเบื่องต้นให้แล้ว กำลังหาข้อมูลจากไฟร์ backup เพื่อสำลองข้อมูลล่าสุดอีกครั้ง

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 26-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว