รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองบริหารงานบุคคล

         e-mail ผู้แจ้ง : jutharat_2546@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8416______

         วันที่แจ้ง : 12-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : Windows 8.1 Error

         รายละเอียดที่แจ้ง :

Microsoft Office Error เปิดดูข้อมูลไม่ได้จึงแก้ไข Windows 8.1 เป็น Windows อื่น

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการติดตั้งOSพร้อมลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว