รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : วันทนา ทองน้อย

         ประเภทขอใช้บริการ : บริการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ

         หน่วยผู้แจ้ง : สภาคณาจารย์และข้าราชการ

         e-mail ผู้แจ้ง : wantana_kh@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8701______

         วันที่แจ้ง : 13-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอเจ้าหน้าที่ดูแลโสต วันที่ 14 ก.ย.60 ห้องประชุมปิ่นวารี  และวันที่ 15 ก.ย.60 ห้องรัศมีธารา ชั้น 7

เพื่อจัดประชุมโครงการพัฒนาคณาจารย์ฯ ของสภาคณาจารย์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : ดูแลความเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องประชุมตามที่ร้องขอ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 15-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว