รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สุวรรณา ปัดทาบาล

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : r.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0891760879

         วันที่แจ้ง : 14-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ล้างไวรัสในคอม+ลงวินโดวใหม่

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 18-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว