รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ทัศวรรณ อ่อนลิ้ม

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : tasawanon@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8414______

         วันที่แจ้ง : 20-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องปริ้นเตอร์ สั่งปริ้นแล้ว ค้าง ไม่สามารถปริ้นเอกสารออกมาได้ ตรวจสอบดูเครื่องขึ้นสถานะ ready แต่เครื่อง 

มุมเครื่อง ขึ้นข้อความ ! This document failed to print ?

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว