รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายชูชัย เชี่ยวชาญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : choochai.atg@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0877824838

         วันที่แจ้ง : 20-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ช่วยปรับแต่ง ป้ายเกษียณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากวันที่ 26 กันยายน 2560 ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม มุทิตาจิตแด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ทางคณะ จึงได้จัดทำป้ายไวนิล เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ดังนั้น จึงใคร่ขอ ทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยปรับแต่ง ป้ายเกษียณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ทิพยดา ปัตบุศย์

         ผลการดำเนินการ : ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-09-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว