รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : nirawansao@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8509______

         วันที่แจ้ง : 29-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมแสกน เครื่อง Kyocera FS-1028MFP  และเครื่องปริ้น Canon iR-ADV C2220/2230 UFR  ทุกเครื่องใน สวพ.

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการติดตั้งไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ พร้อมเซ็ทสแกน เครื่อง Kyocera FS-1028MFP และเครื่องปริ้น Canon iR-ADV C2220/2230 UFR ให้กับคอมพิวเตอร์ทั้งห้องแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว