รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : จุฑารัตน์ ศรีทอง

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองบริหารงานบุคคล

         e-mail ผู้แจ้ง : jutharat_2546@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8416______

         วันที่แจ้ง : 29-09-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : WINDOWS ERROR

         รายละเอียดที่แจ้ง :

Windows Error เปิดไฟล์  Microsoft Office ไม่ได้และแจ้งว่าหมดอายุ อยากให้ลง Windows ให้ใหม่
 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการลงOSพร้อมโปรแกรมใหม่เสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-10-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว