รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : พาฝัน กุฎสำโรง

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : paikapafun@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0897176202

         วันที่แจ้ง : 31-10-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ลงโปรแกรมไดร์เวอร์เครื่องปริ้น brother

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ลงโปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์ brother

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 22-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว