รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : lek.1991@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0853642580

         วันที่แจ้ง : 13-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ลงoffice

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอให้ลงoffice เนื่องจากรีเซ็ทเครื่องใหม่

         ชื่อผู้รับเรื่อง : พงศธร ถมยา

         ผลการดำเนินการ : ลง Microsoft Office เสร็จ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 13-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว