รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : วรรณษา บาลโสง

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : andy25sa@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8508______

         วันที่แจ้ง : 15-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ข้อมูลเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯบางส่วนหาย

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ข้อมูลเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ บางส่วนหาย

เช่น

1) เมนูวารสารวิจัย 

2) เมนูงานสิทธิประโยชน์

3) เมนูประวัติความเป็นมา

4) เมนูผู้บริหาร สวพ.

เป็นต้น

และรบกวน ลบ เมนูแบบฟอร์ม 10th RMUTTO ใน เมนูดาวน์โหลด ให้ด้วยค่ะ เนื่องจากแบบฟอร์มในเมนูนั้นหาย

 

รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อภิสฤษฎิ์ บุญสิทธิ์ชโยดม

         ผลการดำเนินการ : แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว