รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : r.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0891760879

         วันที่แจ้ง : 15-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ทราบสาเหตุ รบกวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยค่ะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-11-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว