รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกานต์ แช่มช้อย

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8103______

         วันที่แจ้ง : 16-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่ง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอยืมครุภัฑท์กล้องบันทึกภาพนิ่ง ยี่ห้อ Nikon เพื่อใช้ในงานซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามคำขอเรียบร้อยแล้ว คืน20-12-60

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว