รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : เขมจิรา เนตรสุวรรณ์

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : KAMJIRA_1234@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 9406______

         วันที่แจ้ง : 21-11-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ลืมรหัสผ่าน

         รายละเอียดที่แจ้ง :

1. ลิมรหัสผ่าน ใน KAMJIRA_th@rmutto.ac.th  

2. พอเข้าไปในระบบ มันกายเป็น Kam.nussuwan@gmail.com 

รบกวนดูให้หน่อยค่ะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ทิพยดา ปัตบุศย์

         ผลการดำเนินการ : ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 18-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว