รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : yuwadee_ko@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0894062965

         วันที่แจ้ง : 13-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : wifi เสีย

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ตัวรับสัญญาณ wifi ในหมู่บ้านพักอาจารย์ (ดงมะพร้าว) ที่ติดบริเวณเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน อ.ทัศพันธ์  ไม่่มีสัญญาณไฟ

ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ เป็นเวลา 1-2 เดือนแล้ว

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ switch เสีย จึงได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่แล้วครับสามารถใช้งานได้แล้ว หมายเหตุ บริเวณดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่การดูแลของ สวส. ทาง สวส. จะดูแลเฉพาะจุดรับสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านพักกับทางมหาวิทยาลัยฯ ครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว