รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0954917887

         วันที่แจ้ง : 20-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เน็ตเวิคเข้าระบบไม่ได้ (ประชาสัมพันธ์)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ไม่สามารถเข้าระบบเน็ตเวิคได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : แก้ไขการตั้งค่าการแชร์เน็ตเวิร์คดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว