รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ศุภชัย เชื้อเกตุ

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : supachai_2006@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8711______

         วันที่แจ้ง : 21-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้ง OS WINDOW 10 Professional 64 Bit

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากคอมพิวเตอรืที่ใช้อยู่ ลง OS Window Education มีปัญหา ค้างทำงานไม่ได้ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการติดตั้งosเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 11-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว