รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ชูชัย เชี่ยวชาญ

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : choochai.atg@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0877824838

         วันที่แจ้ง : 08-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ช่วยปรับแต่ง และออกแบบป้ายไวนิล งานปีใหม่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจาก วันที่ 16 มกราคม 2561 จะมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากธรรมชาติ
จึงต้องการออกแบบป้ายไวนิล ขนาด  สูง 1.5 เมตร กว้าง 4 เมตร
​และให้สื่อถึง การเฉลิมฉลองงานปีใหม่ มองแล้วสื่อถึงความรู้สึกสนุกสนาน ยินดี มิตรภาพ

​จึงใคร่ขอความอนุเคราห์นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์ ออกแบบป้ายดังกล่าว

 

 

 

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ทิพยดา ปัตบุศย์

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว