รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายประพนธ์ โฉมกาย

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : pon.sa@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8205______

         วันที่แจ้ง : 08-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ปริ้นไม่ออก

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : พอร์ทที่ตั้งไว้เป็นชื่อโฮสใช้ไม่ได้ ชื่อโฮสอาจจะเปลี่ยนไปเองเลยแก้ปัญหาโดยการเซ็ทพอร์ทเป็นหมายเลขIP สั่งปริ้นได้ปกติแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว