รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : มนัน ชาญนำสิน

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : manun_wo@hotmail.co.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 0639438994

         วันที่แจ้ง : 10-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอ password ของ email มหาวิทยาลัย

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เรียนผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยดิฉัน นางมนัน ชาญนำสิน ไม่สามารถเข้าใช้ email ของมหาวิทยาลัยได้ จึงขอ password ใหม่  ของ email manun_wo@rmutto.ac.th เพื่อใช้ email ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ด้วยความเคารพ

มนัน ชาญนำสิน

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการรีเซตพาสเวิร์ดให้ใหม่ และส่ง email แจ้งให้ผู้ใช้งานเพื่อทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 23-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว