รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสถาบันเทคโนโลยีการบิน

         e-mail ผู้แจ้ง : boonyawatgun@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0863241715

         วันที่แจ้ง : 11-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : format drive D อยากทำการกู้คืน ครับ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

format drive D อยากทำการกู้คืน รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ

อ.บุญญวัฒน์ 086-3241715

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมดแล้วสำรองข้อมูลใส่ไดร์Dแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 23-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว