รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายสุนาวิน ปานใหญ่

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

         e-mail ผู้แจ้ง : jin_sunawin69@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0970927069

         วันที่แจ้ง : 16-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เน็ตที่โรงอาหารเสียครับเข้าไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง : เน็ตเสียคนหาไอพีไม่เจอครับ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : อุปกรณ์รับสัญญาณแฮงค์ ทำการรีบูทอุปกรณ์ใหม่ สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 24-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว