รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ผกากาญจน์ แจ้งสว่าง

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : lek.1991@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 1395______

         วันที่แจ้ง : 22-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : microsof t word มีปัญหา

         รายละเอียดที่แจ้ง :

microsof t word มีปัญหา ไม่สามารถเปิดหรือพิมพ์เอกสารทางราชการได้ รบกวนช่วยแก้ไขให้หน่อยนะคะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : เนื่องจากไฟล์ มีปัญหาขณะเปิด โปรแกรมจึงล็อคไฟล์ไว้ไม่ให้เปิดใช้งาน ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยตั้งค่าที่ แฟ้ม->ตัวเลือก->add in-->จัดการ รายการที่ถูกปิดใช้

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 23-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว