รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นาย สมิทร ทองเจือ

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

         e-mail ผู้แจ้ง : smithtop13@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0947025789

         วันที่แจ้ง : 24-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอคีย์ ms office

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ผมต้องการคีย์ ของ ms office

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถให้ ​key ได้นะครั​บ​ หากมีความประสงค์จะใช้​ ให้นำเครื่องมาให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งให้ได้ที่ห้องงานระบบเครือข่าย​ ชั้น​ 3​ อาคารสรรพวิชญ์บริการ​ ได้ในเวลาทำการครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 30-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว