รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อมรา เกิดบัณฑิตย์

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : aummara2309@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8415______

         วันที่แจ้ง : 29-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อแสกนงาน8418

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : เครื่องปริ้นใช้ได้แล้ว แต่scanต้องให้ช่างricohมาอัพเดทเฟริมแวร์

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว