รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวนันทนา เยื้องไกรงาม

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : nantana_ploy@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0806344432

         วันที่แจ้ง : 29-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอรหัสผ่านอีเมล์มหาวิทยาลัย

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอรหัสผ่านอีเมล์มหาวิทยาลัยใหม่ เนื่องจากลืมรหัสผ่านค่ะ

เมล์มหาลัย  :  Nantana_yu@rmutto.ac.th

เมล์ที่ส่งลิงค์ : Nantana_ploy@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

นันทนา

จนท.พัสดุคณะวิทย์ฯ

9100

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากสร้างบัญชีให้แล้ว แต่ยังไม่เคยมีการเข้าใช้งานเลย ขณะนี้ได้ทำการรีเซตรหัสผ่านให้ใหม่ และแก้ไขอีเมล์สำรอง จาก nantanajra@gmail.com เป็น nantana_ploy@hotmail.com ให้แล้ว รบกวนเช็คเมล์และทำตามขั้นตอนที่ปรากฏครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 30-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว