รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ดร.กมลวรรณ จิตจักร

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

         e-mail ผู้แจ้ง : kamonwan_jit@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0923325566

         วันที่แจ้ง : 30-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ไม่สามารถเข้าเมล rmutto.ac.th ได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เคยดำเนินการสมัครไปแล้ว และระบบได้ส่งรหัสผ่านมาแล้ว แต่ลืม เลยส่งขอใหม่อีกรอบ ระบบไม่ส่งไรมา เลยเข้าไม่ได้คะ  อีเมลอาจารย์ กมลวรรณ จิตจักร kamonwan_ji@rmutto.ac.th  ระบบกวนช่วยให้เข้าระบบได้ด้วยทีคะ อยากใช้เมลม.คะ พยายามนานแล้วแต่ลืมแจ้งคะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : จากการตรวจสอบพบว่ามีการเข้าใช้งานล่าสุดเมื่อวันที่ 6/7/2558 หากอาจารย์ลืมรหัสผ่านในแจ้งมาทางช่องทางนี้ถูกต้องแล้วครับ ไม่ต้องสมัครใหม่ ตอนนี้ได้ทำการรีเซตรหัสผ่านให้ใหม่แล้ว รบกวนอาจารย์เช็คเมล์ได้ที่ lordchong1@hotmail.com แล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 30-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว