รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ชูชัย เชี่ยวชาญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : choochai.atg@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0877824838

         วันที่แจ้ง : 05-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : computer window 10 มีอาการ ค้าง อยากเปลี่ยนเป็น Window 7 จะดีกว่าหรือไม่

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจาก computer  ที่ใช้อยู่เป็น ระบบปฏิบัติการ window 10  ซึ่งมีอาการ ค้าง เม้าส์ขยับไม่ได้  ถ้าผมอยากเปลี่ยนเป็น Window 7 จะดีกว่าหรือไม่

         ชื่อผู้รับเรื่อง :

         ผลการดำเนินการ :

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ :

         สถานะ : รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง