รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปาณิสราวงษ์๙มภู

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

         e-mail ผู้แจ้ง : bangphra.campus@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8820______

         วันที่แจ้ง : 12-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : upload ไฟล์ไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สวัสดีค่ะ

จะอัพไฟล์ลงเว็บ http://sapa.rmutto.ac.th แต่เมื่อเข้าไปในระบบฝากไฟล์แล้วพอกด upload ไฟล์ไปแล้ว ระบบมันบอกว่าไฟล์ต้องไม่เกิน 8 M และชื่อไฟล์ต้องเป็น english แต่ไฟล์มันแค่ 400 KB ชื่อเป็น Eng อยู่แล้ว 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : เนื่องจาก browser ไม่ลองรับทำการเปลี่ยน browser สามารถใช้งานได้ปกติ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 16-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว