รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

         e-mail ผู้แจ้ง : chanadda95@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0814523938

         วันที่แจ้ง : 28-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : -ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม notebook

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ติดตั้งโปรแกรม ใน notebook ใหม่ ยี่ห้อ Lenovo ideapad 320s

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ติดตั้ง ms office 2013 ให้ใหม่ พร้อมใส่คีย์ให้เรียบร้อยครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว