ข่าว:แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic edition
02 มกราคม 2556  16:34น.

Britannica Online Academic Edition
เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง
URL: http://search.eb.com/
สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธนิกา เจียรนัยไพศาล โทร: 02-338-3183, 08-9122-9144 หรือ email: thanika_jea@nationgroup.comipv6 ready