ข่าว:แจ้งระงับการใช้งานระบบ E-Learning RMUTTO

แจ้งระงับการใช้งานระบบ E-Learning RMUTTO
26 พฤษภาคม 2557  14:36น.

เรียน ผู้ใช้งานระบบ E-Learning RMUTTO ทุกท่าน

  เนื่องด้วย สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดการให้บริการระบบ E-Learning RMUTTO

  เพื่อปรับปรุงระบบทั้งทางด้านโครงสร้างของระบบและฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้งานผ่าน Smart Phone และ Tablet

จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการทำงานภายหลังการติดตั้งระบบมากที่สุด

  ดังนั้น จึงขอปิดการให้บริการระบบ E-Learning RMUTTO ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2557 และขอความร่วมมือมายังคณาจารย์ทุกท่านงดปรับปรุงเนื้อหาบนระบบ E-Learning RMUTTO เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุดipv6 ready