ข่าวประกาศจากห้องสมุด
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ฐานข้อมูลห้องสมุดใหม่ Liberty
19 พฤศจิกายน 2556  13:49น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ world scientific ebooks
24 มกราคม 2556  15:30น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage knowledge
02 มกราคม 2556  16:29น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic edition
02 มกราคม 2556  16:34น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศรายชื่อผู้โชคดี New freshy library ให้โชค
04 กรกฎาคม 2555  09:51น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2555
04 กรกฎาคม 2555  10:21น.
---------------------------------------------------------------------------------------
../small_photonews/27news.jpg แจ้งเปิดใช้งานebraryฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
03 กรกฎาคม 2555  13:51น.
---------------------------------------------------------------------------------------
../small_photonews/26news.jpg แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)
22 มิถุนายน 2555  15:52น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ห้องสมุดปิดบริการระหว่างเดือน เม.ย. ๒๕๕๕
05 เมษายน 2555  14:32น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ขอเชิญเช้าชมบอร์ดนิทรรศการ ประชาคมอาเชียน
16 มีนาคม 2555  08:50น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ด่วน! ตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรของนักศึกษา
16 มีนาคม 2555  08:51น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศเวลาบริการห้องสมุด
16 มีนาคม 2555  08:52น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง หนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2555
06 มีนาคม 2555  16:10น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ขอเชิญผู้ใช้บริการห้องสมุดคัดเลือกหนังสือ
20 กุมพาพันธ์ 2555  16:37น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง หนังสือใหม่ มกราคม 2555
07 กุมพาพันธ์ 2555  10:59น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศห้องสมุดปิดทำการ 1 วัน
12 มกราคม 2555  12:20น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง หนังสือใหม่ ธันวาคม 2554
07 มกราคม 2555  15:12น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง หนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2554
02 ธันวาคม 2554  12:16น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศช่วงนิทรรศการเกษตรแฟร์
28 พฤศจิกายน 2554  12:27น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
21 พฤศจิกายน 2554  11:09น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศ ห้องสมุดงดให้บริการล่วงเวลา
30 กันยายน 2554  19:47น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ipv6 ready