อัลบั้มรูป:ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ipv6 ready