ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  1. ห้ามเสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
  2. ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความ
      เสียหาย
  3. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทายซึ่งอาจทำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกในสังคม
  4. ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ
    "ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหาร"
ชื่อ - สกุล
E-mail

สถานะผู้แจ้ง
เรื่อง
รายละเอียด
 
 
ipv6 ready