ข่าว วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563


วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน  - มิถุนายน 2563
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน  - มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ท่านที่สนใจสามารถอ่านได้ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้
 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
06/11 08:06:07/2563