ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 5 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 223 Redesignes Toeic Listening tests Professor tean 2555 สุนทรีลักษณ์ พลเยี่ยม 08-07-2015 17:08:47 จัดหาเรียบร้อย
2 222 Physical Properties of Plant and Animal Materials: Structure, Physical Characteristics, and Mechanic Nuri N. Mohsenin ล่าสุด รังสรรค์ กุฎสำโรง 01-07-2015 12:20:36 ไม่สามารถจัดหา
3 219 เหตุแห่งเสน่หา เงาจันทร์ พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:56:35 จัดหาเรียบร้อย
4 218 บันทึกลับ แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (The Secret Note oo YAMADA) Phathamaban พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:54:06 จัดหาเรียบร้อย
5 217 แสงอรุณแห่งดวงใจ อัคนี พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:51:50 จัดหาเรียบร้อย
6 216 ร้ายซ่อนปรารถนา ทองหลาง พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:50:06 จัดหาเรียบร้อย
7 215 การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010 ณัฐศิระ เยาวสุต 2555 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 19-05-2013 03:46:58 จัดหาเรียบร้อย
8 214 Mechanical and Physical Properties of Grasses D. M. McRandal, P. B. McNulty 1980 รังสรรค์ 30-03-2013 15:14:36 ไม่สามารถจัดหา
9 213 advanced language practice macmillan English books 20-03-2013 10:00:59 จัดหาเรียบร้อย
10 212 intermediate language practice macmillan English books 20-03-2013 10:00:24 จัดหาเรียบร้อย
11 211 elementary language practice macmillan English books 20-03-2013 09:59:35 จัดหาเรียบร้อย
12 210 real listening and speaking 1 Cambridge English books 20-03-2013 09:57:59 จัดหาเรียบร้อย
13 209 Cambridge Real Listening and speaking. book 4 advanced Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:28:07 จัดหาเรียบร้อย
14 208 Cambridge Real Listening and speaking. book 3 intermediate - upper Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:26:47 จัดหาเรียบร้อย
15 207 Real Listening and speaking.book 2 elementary - intermediate Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:25:32 จัดหาเรียบร้อย
16 206 Kinect for Windows SDK Programming Guide Abhijit Jana 2012 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 12-03-2013 14:59:59 จัดหาเรียบร้อย
17 205 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน สิปปภาส พรสุขสว่าง 2555 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 23-01-2013 16:50:15 จัดหาเรียบร้อย
18 204 หวานใจภูธร ทองหลาง พ.ศ.2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 16:07:58 จัดหาเรียบร้อย
19 203 เส้นทางระหว่างหัวใจ ทองหลาง พ.ศ.2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 16:05:23 จัดหาเรียบร้อย
20 202 ชุดภารกิจรัก ทองหลาง,อัคนี,อักษรา,เฟื่องนคร พ.ศ.2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:59:44 จัดหาเรียบร้อย
21 201 สิเน่หาสาหรี พงศกร รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:48:17 จัดหาเรียบร้อย
22 200 พรางรัก กลิ่นแก้ว 2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:42:27 จัดหาเรียบร้อย
23 199 เพลิงสีน้ำผึ้ง ทองหลาง 2551 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:38:56 ไม่สามารถจัดหา
24 198 English Structure พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล,ผศ. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:26:35 จัดหาเรียบร้อย
25 197 English for Job Applications ทิพมาศ ชุมวรฐายี , ผศ. ดร. 2554 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:24:33 จัดหาเรียบร้อย
26 196 English for Import-Export Business สุชารัช (โรจนประภายนต์) ริมกีรติกุล, รศ. ดร. พ.ศ. 2549 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:23:31 ไม่สามารถจัดหา
27 195 English for Communication จิตศจี พิบูลนครินทร์, ผศ. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:22:22 จัดหาเรียบร้อย
28 194 Cross-Cultural Communication: An Introduction วิรังรอง บุญนุช, ผศ. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:21:21 จัดหาเรียบร้อย
29 193 การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล, รศ. ดร. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:19:49 จัดหาเรียบร้อย
30 192 Mechanics of Cutting Plant Material. ISBN: 0-916150-86-0. sverker person 1987 อ.รังสรรค์ 21-11-2012 16:35:46 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11