ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 9 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 88 ป่าชายเลน อุดม เชยกีวงศ์ 2555 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:21:29 จัดหาเรียบร้อย
2 87 อยากได้อะไรก็ได้ เทคนิคการพูดคุยเพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ สุกิจ นวลจันทร์ กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:12:02 จัดหาเรียบร้อย
3 86 อภินิหารศักดิ์สิทธิ์ เขาคิชฌกูฏ +แผ่นที่แสวงบุญเขาคิชฌกูฏ รัตนา แก้วธารา มกราคม 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:03:02 จัดหาเรียบร้อย
4 85 โรงเรียนลูกผู้ชาย (ฉบับสมบูรณ์) กองบรรณาธิการฐานบุ๊คส์ มีนาคม 2554 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:53:57 จัดหาเรียบร้อย
5 84 เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร (PDF) Shogo Sasaki (โชโงะ ซาซากิ) กุมภาพันธ์ 2555 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:50:05 จัดหาเรียบร้อย
6 83 101 เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก Harvard Business School Michael W. Preis (ไมเคิล ดับเบิลยู. ไพรส์), Matthew Frederick นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:45:42 จัดหาเรียบร้อย
7 82 พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส มกราคม 2555 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:43:25 จัดหาเรียบร้อย
8 81 สร้า้งเว็บไซต์ง่ายๆ สไตล์มืออาชีพด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์ +CD จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ กุมภาพันธ์ 2555 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:38:47 จัดหาเรียบร้อย
9 80 จากคึกฤทธิ์ถึงพนมเทียน ภราดร ศักดา 2554 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:34:34 จัดหาเรียบร้อย
10 79 สมองใสอย่างไอน์สไตน์ Jackie Guthrie (แจ็คกี้ กูทรี), Tim Preston (ทิม เพรสตัน) นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:22:40 จัดหาเรียบร้อย
11 78 ไอ้แป๊ก (i-Pag) พฤสณัย มหัคฆพงศ์ นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:19:58 จัดหาเรียบร้อย
12 77 View Full-Size Image มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าวไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ วีรยา 12-03-2012 11:54:19 จัดหาเรียบร้อย
13 76 การใช้ยา A to Z สำหรับสัตวแพทย์ วรา พานิชเกรียงไกร และ คณะ วีรยา 12-03-2012 11:52:22 จัดหาเรียบร้อย
14 75 เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 1/51 วีรยา 12-03-2012 11:35:54 จัดหาเรียบร้อย
15 74 ช่างคอม 2012 ฉบับสมบูรณ์ อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ สำนักพิมพ์ provision 2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 warin kongkrajang 12-03-2012 11:31:45 จัดหาเรียบร้อย
16 73 photoshop cs5 warin kongkrajang 12-03-2012 11:30:08 จัดหาเรียบร้อย
17 72 insight DREAMWEAVER CS5 ฉบับสมบูรณ์ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ สำนักพิมพ์ provision 2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 วารินทร์ คงกระจ่าง 12-03-2012 11:28:46 จัดหาเรียบร้อย
18 71 สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง วารินทร์ คงกระจ่าง 09-03-2012 20:12:17 ไม่สามารถจัดหา
19 70 คู่มือเรียนและใช้งาน VISUAL C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ (1 BK./1 CD-ROM) กิตินันท์ พลสวัสดิ์ 2554 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 09-03-2012 09:46:55 จัดหาเรียบร้อย
20 69 แบ่งปันสู่ Facebook7 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) HUGH D. YOUNG / ปิยพงษ์ สิทธิคง :แปล 2553 เพียงขวัญ วานิชชัง 08-03-2012 10:04:52 จัดหาเรียบร้อย
21 68 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) HUGH D. YOUNG / ปิยพงษ์ สิทธิคง :แปล 2547 เพียงขวัญ วานิชชัง 08-03-2012 10:03:32 จัดหาเรียบร้อย
22 67 Designing Structural Components for Machines Segerlind, Larry J. - รังสรรค์ กุฎสำโรง 29-02-2012 14:42:57 จัดหาเรียบร้อย
23 66 Engineering Principles of Agricultural Machines, Second Edition Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering, Roger P. Rohrbach, Dennis R. Buckmaster - อ.รังสรรค์ กุฎสำโรง 29-02-2012 14:38:36 จัดหาเรียบร้อย
24 65 เพลิงสีน้ำผึ้ง ทองหลาง 2551 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 14:11:14 ไม่สามารถจัดหา
25 64 ยุทธการต้านรัก ทองหลาง 2552 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 14:05:26 จัดหาเรียบร้อย
26 63 กลั่นรักเติมหัวใจ ทองหลาง 2552 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:56:36 จัดหาเรียบร้อย
27 62 บงการรักกามเทพ ทองหลาง 2553 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:56:01 ไม่สามารถจัดหา
28 61 ร้ายลิขิตรัก ทองหลาง 2553 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:54:56 จัดหาเรียบร้อย
29 60 ใต้ปีกกามเทพ ทองหลาง 2554 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:54:15 จัดหาเรียบร้อย
30 59 เสน่หายาใจ ปานรำไพ 2554 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 31-08-2011 08:49:17 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11