ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 10 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 55 หัวใจพยศรัก ปานรำไพ รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 30-08-2011 17:18:20 จัดหาเรียบร้อย
2 54 แคลคูลัส1-1 อ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง 2553 (พิมพ์ครั้งที่ ศิริพร 17-08-2011 14:33:51 จัดหาเรียบร้อย
3 53 ASAE Standard ล่าสุด นฤมล บุญกระจ่าง 24-06-2011 23:20:20 ไม่สามารถจัดหา
4 52 College Writing Skills with Readings Langan 2011 อ.สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:25:07 จัดหาเรียบร้อย
5 51 English Skills with Readings Langan 2012 อ.สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:23:30 จัดหาเรียบร้อย
6 50 English Skills Langan 1012 สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:22:00 จัดหาเรียบร้อย
7 48 Exploring Writing Paragraphs and Essays Langan 2010 สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:18:56 จัดหาเรียบร้อย
8 47 CALCULUS FOR BUSINESS , ECONOMICS, LIFE SCIENCES , 12E/2011 BARNETT 2554 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:56:05 จัดหาเรียบร้อย
9 46 นักเศรษฐศาสตร์สนามบิน พิมพ์ครั้งที่ 1 สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน แปล 2554 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:53:54 จัดหาเรียบร้อย
10 45 เศรษฐศาสตร์การเงิน ชุดวิชา 2552 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:50:09 ไม่สามารถจัดหา
11 44 เศรษฐมิติเบื้องต้น ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ 2548 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:46:04 จัดหาเรียบร้อย
12 43 เศรษฐมิติ เริงชัย ตันสุชาติ 2548 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:45:16 จัดหาเรียบร้อย
13 42 MACROECONOMICS, 9E/2009 PARKIN 2009 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:40:56 จัดหาเรียบร้อย
14 41 APPLIED ECONOMETRIC TIMES SERIES , 3E/2010 ENDERS 2010 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:39:41 จัดหาเรียบร้อย
15 40 เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการวิจัย พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 2553 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:37:48 จัดหาเรียบร้อย
16 39 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS MELVIN 2011 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:36:40 ไม่สามารถจัดหา
17 38 เศรษฐมิติเบื้องต้น ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ 1 / 2552 อ.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 24-04-2011 13:28:21 จัดหาเรียบร้อย
18 37 ทดสอบศัพท์เศรษฐศาสตร์ อาจารย์พรพิมพ์ กิจสิริพันธุ์ 1 / 2549 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 24-04-2011 13:25:49 จัดหาเรียบร้อย
19 36 โจทย์ข้อสอบ TOEIC เผยเคล็ดลับการทำข้อสอบ TOEIC และเทคนิคการตัด choice และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อน ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:36:47 จัดหาเรียบร้อย
20 35 ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ เรียนรู้เทคนิคการวาด และระบายสีน้ำ ตะวัน วัฒนา ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:31:17 ไม่สามารถจัดหา
21 34 หัดเล่นเปียโนแบบสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถเล่นเป็นเพลงได้อย่างสนุกสนาน ครูตุ่น พิงค์แพนเตอร์ - ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:26:26 จัดหาเรียบร้อย
22 33 หนังสือ รวมโปรแกรมกราฟฟิก photo shop coreldraw publisher2007 วิษณุ โชโต 28-10-2010 11:39:43 ไม่สามารถจัดหา
23 32 การจัดการสำนักงาน เนตร์พัณณา ยาวิราช 2553 อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:25:42 จัดหาเรียบร้อย
24 31 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:55 จัดหาเรียบร้อย
25 30 ภาวะผู้นำ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:33 จัดหาเรียบร้อย
26 29 การบริหารงานสำนักงาน ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 1-8 (Office Management) คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการบริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 15:50:51 จัดหาเรียบร้อย
27 28 การบริหารงานสำนักงาน ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 9-15 (Office Management) คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการบริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 15:50:04 จัดหาเรียบร้อย
28 27 Retail Logistics 'Retail is Detail' : Logistics Case Study in Thailand 12 อรุณ บริรักษ์ ปิยะดา รัตนมิ่งมงคล 11-10-2010 01:49:17 จัดหาเรียบร้อย
29 26 Warehouse & Inventory 2 : Logistics Case Study in Thailand 14 อรุณ บริรักษ์ ปิยะดา รัตนมิ่งมงคล 11-10-2010 01:46:07 จัดหาเรียบร้อย
30 25 Transport Cost Planning : Logistics Case Study in Thailand Vol.15 อรุณ บริรักษ์ ปิยะดา รัตนมิ่งมงคล 11-10-2010 01:42:37 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11