ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : ทฤทฎีและการใช้งาน PC/PLC
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=2225200001970
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : เสกศิลป์ มีดี
สถานะผู้เสนอแนะ : บุคลากร
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 17-03-2010 15:11:12
IP Adress : 10.10.140.48
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment : ได้สั่งหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันแล้วค่ะ