ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : Journal of Food Science
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง :
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นางสาวสมัชญา ตั้งศิริเสถียร
สถานะผู้เสนอแนะ : นักศึกษา
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 18-06-2012 20:58:15
IP Adress : 49.48.63.11
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment :