ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : visual Basic
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง :
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นราทิพย์
สถานะผู้เสนอแนะ : นักศึกษา
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 23-09-2010 14:10:21
IP Adress : 10.10.0.252
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : จัดหาเรียบร้อย
Comment : ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหา Visual Basic โดยสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด ภายใต้หัวเรื่อง วิชวลเบสิก(ภาษาคอมพิวเตอร์) น่าจะได้หนังสือตรงตามความต้องการค่ะ หรือถ้าต้องการหนังสือเล่มใดกรุณาบอกตัวเล่มที่เฉพาะเจาะจงด้วยค่ะ