ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : หนังสือ รวมโปรแกรมกราฟฟิก photo shop coreldraw publisher2007
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.siamebook.com/lbro/index.php?option=com_content&view=category&id=98:06014&Itemid=62
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : วิษณุ โชโต
สถานะผู้เสนอแนะ : บุคลากร
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 28-10-2010 11:39:43
IP Adress : 10.10.4.200
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment :