ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : Digital Control Applications Illustrated with MATLAB
ชื่อผู้แต่ง : Hemchandra Madhusudan Shertukde
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง : https://www.crcpress.com/Digital-Control-Applications-Illustrated-with-MATLAB/Shertukde/p/book/9781482236699
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นพรุจ เขียวนาค
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 01-05-2017 11:45:46
IP Adress : 10.10.76.19
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : จัดหาเรียบร้อย
Comment :