ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project
ชื่อผู้แต่ง : ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง : https://www.facebook.com/coralineltd/photos/a.224762354689255.1073741828.220981965067294/403995963432559/?type=3&theater
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : เพียงขวัญ เครือภู่
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 19-06-2018 11:27:29
IP Adress : 10.10.66.211
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment :