ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : ASAE Standard
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ : ล่าสุด
ข้อมูลอ้างอิง :
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นฤมล บุญกระจ่าง
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 24-06-2011 23:20:20
IP Adress : 10.10.20.131
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment :