ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง :
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : วารินทร์ คงกระจ่าง
สถานะผู้เสนอแนะ : บุคคลภายนอก
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 09-03-2012 20:12:17
IP Adress : 118.172.247.46
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment : รบกวนขอรายละเอียดของหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง เลข ISBN ด้วยค่ะ โดยห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับการของแบบเว็บไซต์ อยู่ที่หมวด 005.72 ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาก่อนได้ บางที่อาจพบหนังสือที่ต้องการค่ะ