ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  #

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  โทร : 038-358201-7 ต่อ 8315