ข่าว ขอเชิญ ร่วมทดลองใช้งานฐานข้อมูลจากทางสำนักพิมพ์ CNKI ฟรี 3 ฐานข้อมูล


ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมทดลองใช้งานฐานข้อมูลจากทางสำนักพิมพ์ CNKI ฟรี 3 ฐานข้อมูล

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

Academic Reference (AR) : http://ar.cnki.net
China Academic Journals Full-text Database (CJFD) : http://oversea.cnki.net
China Data Insights (CDI): http://cdi.cnki.net

12/04 11:40:44/2562